Tanıtım

Teknoloji Fakültelerinin kuruluş tarihinden itibaren 5 (beş) yıla yakın bir süre geçmiş olup, endüstrideki hızlı gelişmeler dikkate alındığında, yeni ihtiyaçlara göre Teknoloji Fakülteleri bünyesindeki bölümlerin yeniden şekillendirilmesi ve bazı yeni bölümlerin açılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada, durağan kalan yapılar bir süre sonra güncelliğini kaybedip popülerliğini yitirerek atıl duruma geçmektedir. Bu nedenle, Yükseköğretim Sistemi içerisinde yer alan bazı bölümlere kontenjan verilmesine rağmen, öğrenciler tarafından tercih edilmemesi de buna bağlanabilir.

Son yıllarda, Ülkemizdeki kentsel dönüşüm projeleri, nüfus artışı, yükselen hayat standardı, sektörün ihracat değerinin yükselmesi gibi faktörler mobilyaya ve iç mekan tasarımına olan talebi artırmakta ve bu durum doğrudan doğruya Türkiye Mobilya Sektörünü etkilemektedir. Hızlı bir gelişim ve değişim sürecinde olan Türkiye Mobilya Sektörü; markaları, kalitesi, küçük–büyük ölçekli işletmeleri, coğrafi konumu, ülkenin genel büyüme yönlü politikası, genç nüfusu, kişi başına düşen milli gelirin iyileşmesi gibi faktörler doğrultusunda iç ve dış pazarlarda potansiyel arz etmektedir. Türkiye Mobilya Sektörü, 214 ülkeye 1,9 milyar dolar ihracat, 114 ülkeden ise 817 milyon dolar ithalat yapan, 2001’den yana sürekli artan ihracat değeri ile dış ticaret açığı vermeyen sayılı sektörlerinden birisidir. TOBB’ un mobilya sektörü ile ilgili 2013 yılında hazırladığı rapora göre, sektör 2023 yılı için 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisiyle dünyanın ilk 10, Avrupa’nın ilk 5 büyük mobilya üreticileri arasına girmeyi hedeflemektedir. 

Ülkemizin en gözde ve dinamik sektörlerinden birisi olan iç mekân tasarımı ve bunun alt alanları olan ağaçişleri ve mobilya–dekorasyon sektöründeki en önemli eksiklik, tasarım becerilerinde uzmanlaşmış, aynı zamanda malzeme, konstrüksiyon ve üretim süreçlerini de yönetebilecek nitelikli elemanların olmamasıdır. Sektördeki bu eksiklik yakın alanlardan (İç Mimar, Mimar, Ağaçişleri Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni, Orman Endüstri Mühendisi vb.) karşılanmaya çalışılmaktadır.

İç mekan tasarımı sektöründe; iç mimar, mimar, endüstriyel tasarımcı vb. istihdam eden firmalarda “malzeme, konstrüksiyon, üretim, üretim yönetimi ve işletmecilik” konularında; ağaçişleri endüstri mühendisi, mobilya ve dekorasyon öğretmeni, orman endüstri mühendisi vb. istihdam eden firmalarda ise “tasarım, ergonomi ve ahşap dışı malzemeler” konularında eksiklikler yaşandığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, sektörün tasarım, malzeme, konstrüksiyon, üretim ve işletmecilik alanında uzmanlaşmış profesyonel tasarımcılara ihtiyaç duyduğu aşikâr olup, sektöre bu bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip tasarımcı yetiştiren bir bölüm mevcut değildir. 

Misyonları sektöre ara eleman (Teknisyen, Tekniker) yetiştirmek olan Meslek Liseleri (Teknik ve Endüstri Meslek) ile Meslek Yüksekokulları, son yıllarda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yeni trendler doğrultusunda “İç Mekan Tasarımı” bölüm/programlarını faaliyete geçirmişlerdir.  Sektöre ara eleman yetiştiren mesleki eğitim kurumlarında açılan “İç Mekan Tasarımı” bölüm/programlara yoğun öğrenci tercihi olmuş ve “İç Mekan Tasarımı” bölüm/programları popüler hale gelmiştir. Bununla birlikte “İç Mekan Tasarımı” alanında yetişmiş, 4 yıllık fakülte mezunu, üretim, malzeme ve konstrüksiyon alanlarında da yetkin profesyonel “Mobilya Üretimi ve İç Mekan Tasarımcı” larına da ihtiyaç olduğu öngörülmüş ve bu bölüm açılmıştır.

Sonuç olarak, sektörün ihtiyaçlarının biran önce karşılanması açısından “Mobilya Üretimi ve İç Mekân Tasarımı” bölümünün açılması yerinde olmuştur. Bu bölüm, Teknoloji Fakülteleri bünyesinde, sektörün ihtiyaçlarına (tasarım, malzeme, konstrüksiyon, üretim, üretim yönetimi, işletme) yönelik olarak açılmış özgün bölümlerden birisidir. 

Yukarı Çık